กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ประกอบไปด้วย

1. กองบังคับการอำนวยการ

  • ฝ่ายอำนวยการ 1
  • ฝ่ายอำนวยการ 2
  • ฝ่ายอำนวยการ 3
  • ฝ่ายอำนวยการ 4
  • ฝ่ายอำนวยการ 5
  • ฝ่ายอำนวยการ 6
  • ฝ่ายอำนวยการ 7
  • ฝ่ายอำนวยการ 8

2. กองบังคับการสนับสนุน

  • ฝ่ายสนับสนุน 1
  • ฝ่ายสนับสนุน 2
  • ฝ่ายสนับสนุน 3
  • ฝ่ายสนับสนุน 4
  • ฝ่ายสนับสนุน 5

3. กองบังคับการฝึกพิเศษ

  • กองกำกับการ 1
  • กองกำกับการ 2
  • กองกำกับการ 3
  • กองกำกับการ 4
  • กองกำกับการ 5
  • กองกำกับการ 6
  • กองกำกับการ 7
  • กองกำกับการ 8
  • กองกำกับการ 9
  • ศูนย์ฝึกสุนัข

4. กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

  • กองกำกับการ 1
  • กองกำกับการ 2
  • กองกำกับการ 3
  • กองกำกับการ 4
  • กองกำกับการ 5

5. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1

  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

6. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24

7. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3

  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

8. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4

  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

9. ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (ห้วยทราย)