วันที่ ๓ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด. โดยในปีนี้มีข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ร่วมอุปสมบทหมู่รวม ๖๐ นาย

 
 
 
 
  • IMG_0567.JPG
  • IMG_0572.JPG
  • IMG_0574.JPG
  • IMG_0576.JPG
  • IMG_0581.JPG
  • IMG_0588.JPG
  • IMG_0591.JPG