วันที่ 17 ตุลาคม 2559  เวลา  10.00  น.  พล.ต.อ. อดุลย์   แสงสิงแก้ว   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การแก้ไขปัญหาเหตุวิกฤต”  ให้กับหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้บริหารระดับต้น  ณ ห้องประชุม 517  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 
 
 
 
 
 
 
 
 • IMG_0927.JPG
 • IMG_0933.JPG
 • IMG_0938.JPG
 • IMG_0939.JPG
 • IMG_0940.JPG
 • IMG_0945.JPG
 • IMG_0952.JPG
 • IMG_0959.JPG
 • IMG_0961.JPG
 • IMG_0970.jpg
 • IMG_0976.JPG
 • _MG_0497.JPG
 • _MG_0501.JPG
 • _MG_0506.JPG
 • _MG_0508.JPG
 • _MG_0509.JPG
 • _MG_0511.JPG
 • _MG_0517.JPG
 • _MG_0518.JPG
 • _MG_0526.JPG