เมื่อวันที่ ๒๖ และ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑-๑๔ จัดกำลัง ร้อย คฝ.จำนวน ๔ กองร้อยสนับสนุนภารกิจถวายความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย อำนวยความสะดวก การจัดการจราจร งานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง

 
 
 
 
 
 
 
 
 • 2220.jpg
 • 2357.jpg
 • 3646.jpg
 • 4574.jpg
 • 5721.jpg
 • 6542.jpg
 • 6769.jpg
 • 8650.jpg
 • 19708.jpg
 • 23976.jpg
 • 381544.jpg
 • S__3547141.jpg
 • S__10977403.jpg
 • S__10977404.jpg
 • S__35782710.jpg