เมื่อ 031020 พ.ต.ท.อนันต์  ศรีเอี่ยม ผบ. ร้อย ตชด.146 ได้สั่งการให้ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.146 ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แจกจ่ายกระสอบทราย และยาสามัญประจำบ้าน

 
 
 
 
 
 
 
 

25591103_06

 • 347750.jpg
 • 347751.jpg
 • 347752.jpg
 • S__11706384.jpg
 • S__11706387.jpg
 • S__11706426.jpg
 • S__11706431.jpg
 • S__11706433.jpg
 • S__11706434.jpg
 • S__11706436.jpg
 • S__11706438.jpg
 • S__11706439.jpg