วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.เทพ อมรโสภิต ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด.(ส่วนกลาง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร บก.กฝ.บช.ตชด. โดยหน่วยงานระดับ บก. ที่ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ ฯ ได้แก่ บก.กฝ.บช.ตชด. และมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด.(ส่วนกลาง) ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติฯ จำนวน ๗๓ นาย ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 
 
 
 
 
 
 
 

25600210_01

 • IMG_6139.JPG
 • IMG_6144.JPG
 • IMG_6147.JPG
 • IMG_6149.JPG
 • IMG_6150.JPG
 • IMG_6152.JPG
 • IMG_6153.JPG
 • IMG_6155.JPG
 • IMG_6157.JPG
 • IMG_6158.JPG
 • IMG_6160.JPG
 • IMG_6167.JPG
 • IMG_6168.JPG
 • IMG_6169.JPG
 • IMG_6170.JPG
 • IMG_6171.JPG
 • IMG_6172.JPG
 • IMG_6173.JPG
 • IMG_6174.JPG
 • IMG_6175.JPG