วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช  นิ่มเจริญ ผบช.สตส. พร้อมคณะ เยี่ยมชมการสาธิตระบบโครงการจัดหาระบบโทรคมนาคมสำหรับที่บังคับการทางยุทธวิธีเคลื่อนที่พร้อมรถยนต์ฯ และโครงการจัดหาระบบควบคุม ติดตาม สั่งการ (C4I) ระยะที่ ๒ และสรุปผลการตรวจสอบงานของ สตส. ณ บช.ตชด. ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.ต.สมิทธิ มุกดาสนิท รอง ผบช.ตชด. ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
 

25600301_03

 • IMG_6480.JPG
 • IMG_6483.JPG
 • IMG_6485.JPG
 • IMG_6486.JPG
 • IMG_6489.JPG
 • IMG_6490.JPG
 • IMG_6492.JPG
 • IMG_6494.JPG
 • IMG_6496.JPG
 • IMG_6497.JPG
 • IMG_6498.JPG
 • IMG_6501.JPG
 • IMG_6504.JPG
 • IMG_6505.JPG
 • IMG_6506.JPG
 • IMG_6507.JPG
 • IMG_6508.JPG
 • IMG_6511.JPG
 • IMG_6512.JPG
 • IMG_6518.JPG